RoZegare Talkh
نويسندگان
لینک دوستان

 

 

 

 

 

تبادل لینک هوشمند

 

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان Roozegare talkh و آدرس erfan-es.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

با سپاس فراوان از همکاری شما دوست عزیز . *** به امید رسیدن به بهترین ها ***

 

 by erfan

لینک های روزانه

حرف های زیادی داری …

 

سکوت علامت چیست ..

 

نمی دانم علامت رضایت است ..

 

یا همان جواب ابلهان خاموشی است …

 

معنی جدیدی به سکوت داده ای …

 

سکوتت را می فهمم …

 

یعنی انتظار …


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 22:16 ] [ عرفان ]

یک اراده قوی بر هر سد و مانعی…

 

هر قدر هم قوی باشد..

 

حتی بر زمان نیز غلبه می کند…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 22:8 ] [ عرفان ]

مایوس مباش…

 

زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در دست داری..

 

قفل را بگشاید…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 22:6 ] [ عرفان ]

همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند…

 

که چیز های غیر ممکن خواسته اند…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 22:3 ] [ عرفان ]

 اگر میخواهید بدترین نوع …

 

 پشیمانی عمرتان را تجربه کنید..

 

 وقتی عصبانی هستید صحبت کنید…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 22:1 ] [ عرفان ]

وسعت دنیای هر کس…

 

به اندازه ی وسعت اندیشه اوست…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:59 ] [ عرفان ]

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری…

 

آناست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:57 ] [ عرفان ]

نشان دادن پیروزی آسان است…

 

ولی قبول کردن شکست آسان نیست…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:51 ] [ عرفان ]

روز های سخت همیشه…

 

دوستان واقعی را معلوم خواهد کرد…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:47 ] [ عرفان ]

مثبت باشید مهم نیست چه کسی شما را آزرده…

 

یا خرد کرده است ..

 

مهم این است چه کسی همیشه همراه و باعث لبخند شما بوده است…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:45 ] [ عرفان ]

چه بر سر ما آمد..؟

که «سلام»ساده‌ترین واژه میان آدم‌ها…

برایمان تبدیل به دشوارترین واژه شد…

چنان که برای بیانش..

باید به دنبال بهانه بگردیم…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:38 ] [ عرفان ]

کوه ها با قله ها و دریاها با موج ها زندگی پیدا می کنند؛

رودها در جاری شدن معنا پیدا می کنند؛

و علف ها در سبز شدن؛

و انسان ها، همه ی انسان ها با عشق، فقط با عشق …


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:37 ] [ عرفان ]

کوه ها با قله ها و دریاها با موج ها زندگی پیدا می کنند؛

رودها در جاری شدن معنا پیدا می کنند؛

و علف ها در سبز شدن؛

و انسان ها، همه ی انسان ها با عشق، فقط با عشق …


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:35 ] [ عرفان ]

به دست آوردن ۱۰۰۰ دوست تو یه سال…

ممکن نیست..

اما دستیابی به یک دوست برای ۱۰۰۰ سال..

امکان پذیر است…


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:33 ] [ عرفان ]

בلـــَم گرفتــﮧ… از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ… از همــﮧ فــَرآموشی هآ… از  بــی

اعتمــآدی هآ…

 

کــآش معلــمی بود و انشــــآیی مــی خوآســت…

 

“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 21:26 ] [ عرفان ]

متــــــــاسفم…

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را….

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….

 


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:41 ] [ عرفان ]

کاش …
پرده میدانست …
تاپنجره باز است فرصت رقصیدن دارد…!!!


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:37 ] [ عرفان ]

آهای کافـﮧ چی …

در این روزهاے پر رفت و بی آمد

ندیدی عزیزی را کـﮧ تمام ِ تلاشش در رفتـטּ بود و نماندטּ ؟

این آخرے ها خبر دیدنش را در کافـﮧ اے بـﮧ مـטּ دادند ؛

اگر رفتـﮧ کـﮧ هیچاگر باز هم آمد تو قهوه ای تلخ تر از تمامی تلخ ها بـﮧ حساب مـטּ برایش بریز ,

اگر از تلخی اش گلـﮧ و شکایتی کرد بگو :فلانی گفت :این تلخی در برابر رفتنت هیچ است .

بگو : کـﮧ فلانی در بـﮧ در این کافه بـﮧ آטּ کافه در پی تو بود بی انصاف !آهای کافـﮧ چی حواست با مـטּ است ؟


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:33 ] [ عرفان ]

شـــاید برایت عجیب ســت این همه آرامشـــم !

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

به آخر که برسی ، دیگر فقط نـــگاه میکنــی . . .


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:25 ] [ عرفان ]

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:21 ] [ عرفان ]

انصـــاف نبـــود …

رفــتنت با خــودت بـاشــد ،

فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:15 ] [ عرفان ]

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:15 ] [ عرفان ]

شهـــامــت مــی خواهــد …

ســـــرد بــاشــی …

و گــرم لبخنــد بزنـــی ..!


برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:12 ] [ عرفان ]

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !

 

برچسب‌ها:
[ چهار شنبه 11 تير 1393برچسب:, ] [ 19:9 ] [ عرفان ]

ﮔـــــــــــــــﺎﻫﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ

 

ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﻱ

 

ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﮔﻪ ﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ

 

 


برچسب‌ها:
[ 29 خرداد 1393برچسب:, ] [ 19:57 ] [ عرفان ]
 • از یک عاشقِ شکست خورده پرسیدم: 
 • بزرگ ترین اشتباه؟ گفت: عاشق شدن... 
 • گفتم: بزرگ ترین شکست؟ گفت: شکستِ عشق... 
 • گفتم: بزرگ ترین درد؟ گفت: از چشمِ معشوق افتادن... 
 • گفتم: بزرگ ترین غصه؟ گفت: یک روز چشم های معشوق رو ندیدن... 
 • گفتم: بزرگ ترین ماتم؟ گفت: در عزای معشوق نشستن...
 •  گفتم: قشنگ ترین عشق؟ گفت: شیرین و فرهاد...
 •  گفتم: زیباترین لحظه؟ گفت: در کنارِ معشوق بودن... 
 • گفتم: بزرگ ترین رویا؟ گفت: به معشوق رسیدن...
 •  پرسیدم: بزرگ ترین آرزوت؟ اشک توی چشماش حلقه زد و با نگاهی سرد گفت: مرگ
 • مرگ مرگ...

برچسب‌ها:
[ 28 خرداد 1393برچسب:, ] [ 22:57 ] [ عرفان ]

رزی سرخ هدیه ام به تو بود

اما ...

تو حتی زحمت بوییدنش را ازم دریغ کردی

حالا ...

بعد از جدایی میبینم موهاتو به رنگ سرخ همون رز در آوردی

میشه حکمتش رو بگی !؟

دلت برام تنگ شده ...!؟

 


برچسب‌ها:
[ 28 خرداد 1393برچسب:, ] [ 22:50 ] [ عرفان ]
 
به تو که فکر میکنم
 
بی اختیار
 
به حماقت خود لبخند میزنم
 
سیاه لشکری بودم
 
در عشق تو
 
و فکر میکردم بازیگر نقش اولم ...

برچسب‌ها:
[ 28 خرداد 1393برچسب:, ] [ 19:57 ] [ عرفان ]

خوب خودت را به نفهمی زده ای!

 

گوشهایت را کمی تیز کن

 

فریاد جامانده در سکوتم را میشنوی!

 

 

مگر تو نگفتی اشک نریز؟

 

گریه ات ناراحتم میکند 

 

پس چرا دلیل اشکهایم شدی؟

 

تا آخر عمرم اشکها و روزهای برباد رفته ام را

 

مدیون منی ....

 

هیچوقت تو را نخواهم بخشید ....


برچسب‌ها:
[ 28 خرداد 1393برچسب:, ] [ 19:57 ] [ عرفان ]

چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی ؟
تو که قطره بارانی بر پیراهنم
دکمه طلایی بر آستینم
کتاب کوچکی در دستانم
و زخم کهنه ای بر گوشه ی لبم
مردم از عطر لباسم می فهمند
که معشوقم تویی
از عطر تنم می فهمند که با من بوده ای
از بازوی به خواب رفته ام می فهمند
که زیر سر تو بوده است...

تو که‌ هستی‌ ؟ اِی‌ زن‌
از کدام‌ کلاه‌ شعبده‌ بیرون‌ پریده ای‌ ؟
هر که‌ گفت‌ نامه‌ ای‌ از نامه‌های‌ عاشقانه ی‌ تو را دزدیده‌
دروغ‌ می‌گوید 
هر که‌ گفت‌ دست بندی‌ مطّلا را از صندوقت‌ به‌ یغما بُرده‌
دروغ‌ می‌گوید 
هر که‌ گفت‌ عطر تو را می‌شناسد
یا نشانی ات‌ را می‌داند ، دروغ‌ می‌گوید 
هرکه‌ گفت‌ شبی‌ را با تو در هُتلی‌
یا تماشاخانه‌ ای‌ سر کرده ‌، دروغ‌ می‌گوید 
دروغ‌ ! دروغ‌ ! دروغ‌

تو موزه ایی‌ هستی‌ که‌ در تمام‌ِ روزهای‌ هفته‌ تعطیل‌ است‌ 
تعطیل‌ برای‌ تمام‌ مَردان‌ِ جهان‌
در همه‌ی‌ روزهای‌ سال‌

 

برچسب‌ها:
[ 28 خرداد 1393برچسب:, ] [ 19:57 ] [ عرفان ]
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
درباره وبلاگ

سلام به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم همیشه شاد و خندون باشید خوشحال میشم از نظراتتون آگاه باشم باتشکر از حضور گرمتان مدیریت سایت : عرفان
آرشیو مطالب
امکانات وب

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:


by ERFAN | ابزار پیام نگاردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
فال حافظتعبیر خواب آنلاین


تماس با ما